Joint ventures

 

Max Bögl gruppen er involveret i forskellige partnerfirmaer.