Partnerskab

 

Ordet "partnerskab" indtager en central stilling i Max Bögl gruppens virksomhedsfilosofi og strategi. Samtidig med at gruppen tilstræber selv at levere værdiskabende bidrag ved hjælp af egne kvalificerede medarbejdere, kan udfordringen med at skabe helhedsorienterede, innovative løsninger af den højest mulige standard kun ske gennem samarbejde med partnere. I dag er byggebranchen ikke præget af konflikter, men snarere af samarbejde mellem deltagerne i byggeprocessen, og hermed åbnes der for helt nye muligheder.

Netværk og alliancer, hvorigennem alle områder og aspekter af det økonomiske og især det byggeøkonomiske liv kan reproduceres, er nødvendige for samarbejdet om at skabe et miljø, som gør det muligt for alle involverede parter i byggeriet at få succes og at kunne leve af det.

Dette omfatter ikke kun byggevirksomhederne, men også arkitekter, planlæggere, banker, bygningsejere og det offentlige. En ærlig og retfærdig behandling af alle deltagere vil skabe klare mål og synergier, samt føre dem ud i livet.

Det er i denne ånd, at Max Bögl virksomhedsgruppen, med dens partnerskaber baseret på relationer, stræber efter at udvikle løsninger, som sikrer at alle deltagere i byggeprocessen deltager som ligeværdige partnere, og at der opnås en meningsfuld og økonomisk holdbar overordnet løsning.