Vores miljøpolitik


Vi er bevidste om, at vores byggeprojekter påvirker miljøet. De påvirker luft, vand, jord, naturlige ressourcer, flora og fauna, mennesker og de forskellige relationer mellem disse.

Målet med vores miljøledelsessystem er en konstant forbedring af de ovennævnte miljøaspekter. Forbedringer på områderne CO2 udledning, beskyttelse af klimaet og behandling af forurenet jord er særligt vigtigt.

Alle ansatte er opmærksomme på miljøforhold, da de arbejder med projekterne hver eneste dag. De opfordres til at sætte sig ind i og overholde vore miljøretningslinjer.