De ketenanalyse en de actieve deelname is ook te vinden op de website van de SKAO
http://www.skao.nl/bedrijf?id=396