Kwaliteit

 

Het bewustzijn en de wil om ons voortdurend te blijven ontwikkelen en verbeteren zijn bij ons nadrukkelijk aanwezig. We communiceren open met elkaar, met onze klanten en partners en benutten nieuwe inzichten. De interne kwaliteitstandaard van Max Bögl Groep, bestaande uit veiligheid, kwaliteit, risico´s en kansen, integriteit, informatie en ICT, omgeving en milieu, is ook bij onze Nederlandse vestiging van toepassing.
De wensen en eisen van onze klanten zijn ons uitgangspunt. Om hierop aan te sluiten en onze eigen normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid toe te voegen, werken we volgens erkende specificaties en normen. We zijn gekwalificeerd volgens:

CO2-Bewust Certificaat niveau 5

Max Bögl hanteert een actief beleid om milieueffecten te beperken, zowel van onze eigen organisatie als van onze partners. Het CO2-Bewust Certificaat van de CO2-Prestatieladder is hiervoor een bevestiging.
We hebben inmiddels niveau 5 behaald. De CO2-Prestatieladder is een instrument van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen dat bedrijven helpt en stimuleert CO2-bewust te handelen.
Conform niveau 5 van de CO2-Prestatieladder hebben we onze eigen CO2-uitstoot volledig in kaart gebracht. We zoeken actief naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van onze activiteiten en die van onze partners terug te dringen én passen deze toe.