In de ontwikkeling van innovatieve producten, het op de markt brengen van de eigen "know how" in binnen- en buitenland alsmede de planning, financiering, aanleg en exploitatie van alles omvattende projecten, ziet Max Bögl de toekomst van het moderne bouwen. De activiteiten van de MB-groep strekken zich uit over alle disciplines en complexe vraagstukken van hoogbouw en infrastructuur met als specifieke vaardigheid wegenbouw, civiele techniek en tunnelbouw, staal- en installatiebouw en prefabelementen tot aan onderhoud en opslag van afvalstoffen. Met de nieuwe markt Energie wordt tevens de reeds bestaande technische kennis daarvoor gebruikt om regeneratieve energie efficiënter en daarmee ook interessanter te maken. Dit complete aanbod, waarbij kwaliteiten en wetenschap vooropstaat wordt onderbouwd door de vakkennis van onze medewerkers en de inzet van onze eigen afdelingen Transport en Materieel. Geheel getrouw aan onze filosofie "Bouwen met eigen personeel, eigen materieel en eigen grondstoffen".