Goed functionerende infrastructuur draagt bij aan het verbinden van mensen en verbetert de bereikbaarheid van een regio. Innovatieve oplossingen voor bovengrondse en ondergrondse infrastructurele projecten spelen hierbij een belangrijke rol.