Light Rail-systeem Bögl

 

De verkeersintensiteit in steden neemt nog altijd toe. Het groeiend tekort aan parkeerplaatsen en de toenemende luchtverontreiniging leiden logischerwijs tot een toename in het gebruik van het openbaar vervoer. Met ons innovatieve spoorsysteem voor stedelijk en regionaal openbaar spoorvervoer spelen wij in op deze trend. Met het Light Rail-systeem Bögl beantwoorden wij aan de vraag naar een effectieve, economische, veilige, duurzame, betrouwbare en comfortabele vervoersoplossing. Verschillende varianten maken een optimale omgevingsinpassing mogelijk.