Privacy

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

1. Verantwoordelijke instantie

Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG, Max-Bögl-Strasse 1, 92369 Sengenthal, als beheerder van deze website (http://www.max-boegl.nl) is verantwoordelijk (verantwoordelijk) in de zin van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (hierna "gegevens" genoemd).

2. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn volgens de GDPR alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). Een natuurlijke persoon is identificeerbaar als ze direct of indirect is, met name door toewijzing aan een identificator (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens of speciale kenmerken zoals de genetische, economische en sociale identiteit van deze natuurlijke persoon ) kunnen worden geïdentificeerd. Verwerking: elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures of een reeks bewerkingen die verband houden met gegevens. Dit omvat in het bijzonder het verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, bevragen, gebruiken, openbaar maken door middel van transmissie, distributie of verstrekking, afstemming, koppeling, beperking , het uitsterven of vernietigen. Voor het gebruik van onze website is het over het algemeen niet nodig dat u gegevens verstrekt. In bepaalde gevallen hebben we echter mogelijk uw naam en adres nodig, evenals andere informatie, zodat we de door u gewenste diensten kunnen leveren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het verzenden van informatiemateriaal en bestelde goederen of voor het beantwoorden van individuele vragen. Waar nodig zullen wij u hierover informeren. Bovendien verwerken wij alleen gegevens die u ons vrijwillig verstrekt en, indien van toepassing, die gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt (bijv. IP-adres en de namen van de pagina's die u hebt bezocht, de browser die u gebruikt en Uw besturingssysteem, datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden). Als u gebruik maakt van onze services, worden over het algemeen alleen die gegevens verzameld als we de services moeten leveren. Voor zover wij u om meer informatie vragen, is het vrijwillige informatie. De verwerking van gegevens vindt uitsluitend plaats voor de vervulling van de gevraagde dienst en voor het behoud van eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen.

3. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

We waarderen uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten en willen graag dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt, ook met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. Omdat we de bescherming van uw gegevens zeer serieus nemen. De naleving van de bepalingen van de GDPR en de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de huidige geldige versie is voor ons vanzelfsprekend. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd. Zowel onze werknemers als de door ons in bedrijf gestelde servicebedrijven zijn door ons verplicht tot geheimhouding en om te voldoen aan de bepalingen van de GDPR en de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de huidige versie. Als onderdeel van onze plicht om te informeren, willen we dit privacybeleid zo transparant mogelijk maken. In het volgende presenteren we de doelbinding van de verwerking van uw gegevens, het gebruik van tracking- / analysehulpmiddelen, het gebruik van cookies en het gebruik van plug-ins voor sociale media.

4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met de principes van data-economie en oormerking. Het doelbindingsbeginsel stelt dat gegevens moeten worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en verder moeten worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden. Verdere verwerking voor openbare archiveringsdoeleinden, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden, wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden. Kort gezegd verwerken wij uw gegevens met het doel uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of uw toegang tot bepaalde informatie of aanbiedingen te verkrijgen. Customer Relationship Management kan ook vereisen dat wij of een door ons gecontracteerde serviceprovider deze informatie gebruiken om u te informeren over productaanbiedingen of online enquêtes uit te voeren om beter te voldoen aan de behoeften en vereisten van onze klanten. We verwerken de gegevens die u online verstrekt alleen voor de doeleinden die aan u zijn gemeld. Een overdracht van uw gegevens aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Enquêtes naar gegevens en de overdracht daarvan naar geautoriseerde, staatsinstellingen en autoriteiten worden alleen gedaan in het kader van de relevante wetgeving of voor zover wij daartoe verplicht zijn bij een rechterlijke beslissing. Uiteraard respecteren we dit als u ons uw gegevens niet wilt geven om onze klantrelatie te ondersteunen (met name voor direct marketing of voor marktonderzoekdoeleinden). Wij zullen uw informatie niet verkopen of anderszins aan derden verkopen tenzij u ons toestemming hebt gegeven.

5. Gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u onze website bezoekt

Bij gebruik van onze website u. Om organisatorische en technische redenen kunnen de volgende gegevens worden verwerkt: de namen van de pagina's die u hebt bezocht, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en tijd van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en hun IP-adres.

6. Cookies

Wanneer u een van onze websites bezoekt, slaan we mogelijk informatie op in de vorm van een (sessie) cookie op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een webserver naar uw browser worden verzonden en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Naast het internetprotocoladres worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om u automatisch te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website en om navigatie te vergemakkelijken. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen aan uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Natuurlijk kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw harde schijf door "Geen cookies accepteren" te selecteren in uw browserinstellingen. Hoe dit in detail werkt, raadpleeg de instructies van uw browserfabrikant. Als u geen cookies accepteert, kan dit leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen.

7. Gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (zogenoemde IP-maskering) ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook bezwaar maken tegen de door Google verzamelde gegevensverzameling door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking door Google van dergelijke gegevens door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer. De huidige link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of op browsers van mobiele apparaten, kunt u op deze link klikken om toekomstige detectie door Google Analytics op deze website te voorkomen. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Het privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en de Servicevoorwaarden van Google op https://policies.google.com/terms?hl=nl.

8. Sociale media

Naast onze website maken we ook gebruik van de aanwezigheid van de volgende social media providers:

 • facebook.com geëxploiteerd door het bedrijf Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 in Ierland.
 • instagram.com wordt beheerd door het bedrijf Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 in Ierland.
 • twitter.com, beheerd door Twitter Inc, 1355 Market Street, San Francisco, CA 94103 in de VS.
 • xing.de, die worden geëxploiteerd door de firma XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, in Duitsland.
 • linkedin.com wordt in Ierland geëxploiteerd door de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2.
 • youtube.com, die worden beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 in de USA.

Wij wijzen de gebruikers van onze website erop dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan Facebook, Instagram, Twitter, XING, LinkedIn of YouTube als u onze Facebook, Instagram, Twitter, XING, LinkedIn of YouTube bezoekt. Het is mogelijk dat naast de verwerking van de gegevens die u in het sociale netwerk invoert, ook andere gegevens door de aanbieder van het sociale netwerk worden verwerkt. Het is buiten onze controle om de inhoud van de overgedragen gegevens te beïnvloeden. Wij willen u echter graag informeren welke gegevens naar Facebook, Instagram, Twitter en anderen worden verzonden volgens onze huidige stand van kennis. Wanneer u gebruik maakt van deze aanwezigheden, wordt de informatie die u op bepaalde pagina's van onze website heeft bezocht, doorgestuurd naar de servers van Facebook, Instagram, Twitter, XING, LinkedIn of YouTube. Voor gebruikers die tegelijkertijd zijn ingelogd, bijv. van Facebook, Instagram, Twitter, XING, LinkedIn of YouTube en anderen, betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan uw persoonlijke account. Zelfs als u geen lid bent van de bovengenoemde sociale netwerken, is er nog steeds de mogelijkheid dat Facebook, Instagram, Twitter, XING, LinkedIn of YouTube, onder andere, uw IP-adres kunnen bepalen en opslaan. Om het doel en de omvang van de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens en uw rechten en instellingen ter bescherming van uw privacy te achterhalen, bezoekt u de volgende websites met de informatie over gegevensbescherming van sociale netwerkaanbieders onder:

Als u er niet mee instemt dat Facebook, Instagram, Twitter, XING, LinkedIn of YouTube gegevens over u verzamelen via onze website, logt u uit op Facebook, Instagram, Twitter, XING, LinkedIn of YouTube voordat u onze website bezoekt. Voor verdere opties verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van het betreffende medium.

9. Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van het Google Maps-product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Maps geeft u informatie over plaatsen waarin u bent geïnteresseerd op basis van uw recente zoekopdrachten en het kaartgebied dat u hebt bezocht. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens verzameld door Google Inc., haar agenten en derde partijen. Houd er rekening mee dat Google automatisch gegevens verwerkt wanneer we Maps gebruiken, waarover we geen controle hebben. Ga voor meer informatie naar http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Servicevoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html

10. Kinderen en adolescenten

Onze website is uitsluitend gericht op potentiële aanvragers, klanten, zakelijke partners en vertegenwoordigers van de pers. Personen jonger dan 16 jaar mogen ons geen gegevens verstrekken zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. We vragen geen gegevens van kinderen en adolescenten jonger dan zestien. We verzamelen deze niet en geven deze niet door aan derden.

11. Veiligheid

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen in overeenstemming met wettelijke vereisten om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en de vertrouwelijke verwerking van gegevens. Bovendien sluiten we de bijbehorende verwerkersovereenkomsten af met de externe dienstverleners die in dienst zijn. Onze afdekkingsmaatregelen worden regelmatig herzien en voortdurend herzien in lijn met technologische ontwikkelingen.

12. Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en privacypraktijken te wijzigen zoals vereist door technische ontwikkelingen. In deze gevallen passen we ons privacybeleid dienovereenkomstig aan. Let op de huidige versie van ons privacybeleid.

13. Toestemming

Als we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens nodig hebben, zullen wij deze van u verzamelen en uw gegevens gebruiken voor de doeleinden die in de toestemming worden vermeld. Uw toestemming zal digitaal worden vastgelegd. U kunt uw toestemming op elk moment herroepen met ingang van kracht voor de toekomst. Schrijf de functionaris voor gegevensbescherming of stuur een e-mail naar privacy@max-boegl.de.

14. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze optie realiseert, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:/p>

 • (1) Het IP-adres van de gebruiker
 • (2) voornaam
 • (3) achternaam
 • (4) E-mailadres
 • (5) Bedrijf (indien aangegeven)
 • (6) straat
 • (7) postcode
 • (8) plaats
 • (9) Telefoonnr. (indien aangegeven)
 • (10) Geselecteerde scope
 • (11) bericht
 • (12) Bevestiging van de privacy en gebruiksvoorwaarden

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendingsproces wordt uw toestemming verkregen en wordt deze privacyverklaring vermeld. Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen. In deze context is er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 lit. een GDPR. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. f AVG. Als de e-mail contact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 lit. b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd. De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet doorgaan. Het volgende is een beschrijving van hoe de intrekking van de toestemming en de tegenstrijdigheid van opslag mogelijk wordt gemaakt. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

15. Betreffende rechten

Als we uw gegevens verwerken, hebt u uitgebreide rechten als Affected, die hieronder in detail worden vermeld:

a) Recht op informatie

U kunt altijd informatie krijgen over uw verwerkte gegevens volgens artikel 15 GDPR. In het bijzonder kunt u informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën verwerkte gegevens, categorieën van mogelijke ontvangers en de geplande opslagduur. Gelieve uw verzoek om informatie aan de functionaris voor gegevensbescherming te richten of een e-mail te sturen naar privacy@max-boegl.de.

b) Recht op rectificatie

In het geval van onjuiste gegevens in overeenstemming met artikel 16 GDPR, hebt u het recht om een correctie of aanvulling van uw door ons opgeslagen gegevens aan te vragen. U kunt uw recht doen gelden onder de bovenstaande contactgegevens.

c) annuleringsrecht

Volgens artikel 17 GDPR kunnen zij verzoeken om de gegevens te verwijderen als de opslag van de gegevens niet langer nodig is en geen andere wettelijke basis voor de verwerking beschikbaar is. U kunt ook om verwijdering verzoeken als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking en er geen voorafgaande, legitieme redenen zijn voor verdere verwerking van uw gegevens en als uw gegevens niet correct zijn verwerkt of als er een wettelijke verplichting is om deze te verwijderen op basis van EU- of nationale wetgeving. U kunt uw recht doen gelden onder de bovenstaande contactgegevens.

d) Recht van beperking

Als u bovendien de juistheid van de gegevens voor een bepaalde periode betwist, waardoor de controller de juistheid van de gegevens kan verifiëren, hebt u het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 GDPR; als de verwerking illegaal is, maar u weigert de gegevens te verwijderen; het doel van de verwerking is voltooid, maar de gegevens zijn nodig om uw wettelijke claims te doen gelden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen artikel 21 GDPR en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke verantwoordelijk zijn voor uw belangen. U kunt uw recht doen gelden onder de bovenstaande contactgegevens.

e) Gegevensoverdracht

Volgens artikel 20 GDPR heeft u het recht om de betreffende gegevens in een gemeenschappelijk, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat (dataportabiliteit) te ontvangen. Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden verkrijgen dat uw gegevens rechtstreeks worden doorgestuurd door een verantwoordelijke partij, voor zover technisch mogelijk. U kunt uw recht doen gelden onder de bovenstaande contactgegevens.

16. Recht op bezwaar

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden (artikel 21 GDPR). Dit is mogelijk voor zover het bezwaar gericht is tegen direct mail of er redenen voor zijn, die het gevolg zijn van uw speciale situatie. In het geval van verzet tegen direct mail heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt geïmplementeerd zonder een specifieke situatie te specificeren. Om uw recht van bezwaar te doen gelden, kunt u schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming of een e-mail sturen naar privacy@max-boegl.de.

17. Vragen, suggesties, klachten bij de interne functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Privacy Officer:

Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG
Privacy Policy
Postbus 1120
92301 Neumarkt
Duitsland
E-mail: datenschutz@max-boegl.de

Hij is ook voor u beschikbaar in het geval van verzoeken om informatie, suggesties of klachten als contactpersoon.

18. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Daarnaast wijzen wij u erop dat u, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, het recht hebt om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de werkplek of de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking de gegevens over u zijn in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare sector) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html